Nhà anh Hà Văn Bửu – Quy mô 3 tầng

Nhà anh Hà Văn Bửu – Quy mô 3 tầng

Công trình do Huế Homes thi công và bàn giao cho khách hàng.