Anh Việt – Phú Lộc

Thông tin công trình
Địa chỉ: thị trấn phú lộc – tỉnh tt.huế
Anh: huỳnh quang việt
Quy mô công trình: 2 tầng