Biệt thự anh Hải – Hương Thủy

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa chỉ: khu 3, thị trấn phú bài, thị xã hương thủy

Anh : Lê văn hả i-  chị nguyễn thị hồng

Quy mô công trình: 3 tầng