Biệt Thự chị Dung – Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Gia chủ  : Trần Thị tuyết Dung

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

quy mô công trình: 2 tầng