Biệt thự chị Kim Văn – Cần Thơ

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH 

Gia Chủ: Chị Kim Văn

Địa chỉ: Cần Thơ

Quy mô: 2 tầng