Nhà ở Phạm Minh Châu

Dự án nhà ở Phạm Minh Châu

Địa chỉ: Huyện Cần Giuộc – Tỉnh Long An